MODIFICĂRI ALE CODULUI FUNCIAR. Proprietarii de lacuri sunt obligați să dețină un permis de mediu pentru a utiliza apele pentru pescuit și să achite taxa pentru terenul de sub apă

18 nov 2022
Proprietarii de lacuri din Republica Moldova au fost obligați să dețină un permis de mediu pentru a utiliza apele pentru pescuit și să plătească pentru terenul de sub apă, transmite AGROMEDIA, cu referire la infomarket.md.

Acest lucru este prevăzut de modificările la Codul funciar, la Legea privind stocurile de pește, pescuitul și piscicultura și la Legea privind gestionarea proprietății publice și deznaționalizarea, care au fost adoptate de către Parlament în a doua lectură.

Modificările legislative prevăd că proprietarul construcțiilor hidrotehnice este obligat să dețină un aviz de mediu pentru gospodărirea specială a apelor, eliberat în conformitate cu procedura stabilită de legislație. Se stipulează că proprietarii structurilor hidraulice se bucură de dreptul de a utiliza parcelele de teren ale fondului de apă în schimbul unei taxe, fiind responsabili de întreținerea corpului de apă, inclusiv de consolidarea structurilor hidraulice.

Regulamentul prevede că proprietarii de construcții hidraulice înregistrate în Registrul bunurilor imobile înainte de 1 martie 2019, amplasate pe terenuri proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, vor plăti redevențe.

Proprietarii construcțiilor hidraulice amplasate pe terenuri proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt obligați, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii menționate, să legalizeze posesia/folosința terenului prin încheierea unui contract de superficie. Valoarea plății va fi cuprinsă între 2% și 10% din prețul normativ al terenului, calculat pentru destinația respectivă, în conformitate cu legea privind prețul normativ și procedura de vânzare-cumpărare a terenurilor.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, acordarea unităților administrativ-teritoriale a dreptului de a gestiona secțiuni de râuri ale căror canale traversează zonele lor intra sau extra-staționare.

Inițiativa legislativă menționată a fost aprobată cu 54 de voturi ale deputaților, iar legea respectivă va intra în vigoare la o lună de la publicarea în Monitorul Oficial.

MODIFICĂRI ALE CODULUI FUNCIAR. Proprietarii de lacuri sunt obligați să dețină un permis de mediu pentru a utiliza apele pentru pescuit și să achite taxa pentru terenul de sub apă

MODIFICĂRI ALE CODULUI FUNCIAR

Proprietarii de lacuri sunt obligați să dețină un permis de mediu pentru a utiliza apele pentru pescuit și să achite taxa pentru terenul de sub apă

MODIFICĂRI ALE CODULUI FUNCIAR. Proprietarii de lacuri sunt obligați să dețină un permis de mediu pentru a utiliza apele pentru pescuit și să achite taxa pentru terenul de sub apă

loading ...