NORMELE ŞI TERMENII DE IRIGARE A VIŢEI-DE-VIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

03 mai 2024
În baza diferenţei dintre umiditatea de facto şi cea optimă a solului pentru faza concretă de dezvoltare a viţei de vie, se stabileşte norma şi termenul de udare. Norma de irigare în perioada de vegetaţie şi norma de rezervă primăvara se determină după formula elaborată de către A.Kosteakov:
M = H x V x (B-b) x 100, unde:
  • M – norma de udare, m3/ha;
  • H – stratul de sol umectat în urma udării, m;
  • V – greutatea volumetrică a solului, t/m3;
  • B – capacitatea de câmp a solului de menţinere a apei, % din greutatea solului uscat;
  • b – umiditatea solului înainte de udare, % din greutatea solului uscat;
  • 100 – indicele de recalculare la 1 ha.
 
Indicii V,H,B sunt mărimi constante, care se determină o dată în prealabil pentru fiecare varietate de sol în plantaţie. Indicele (b) se apreciază în fiecare caz concret. Norma de udare calculată se măreşte cu 10-15 % pentru recuperarea pierderilor în urma scurgerilor, infiltrării şi evaporării.
 
În perioada de vegetaţie normele de irigare a viţei de vie variază între 500-1200 m3/ha. De regulă, în Moldova sunt necesare 3 udări în perioada de vegetaţie: la creşterea intensă a lăstarilor după înflorit şi perioada boabelor - până la intrarea lor în pârgă. Pentru fiecare udare se consumă de obicei 500-700 m3/ha.
 
În caz de stabilire a deficitului de umiditate a solului, spre primăvară se efectuează udarea de rezervă (800-1000 m3/ha), care garantează dezmugurirea uniformă, creşterea şi dezvoltarea normală a butucilor până la înflorit. În viile tinere (1-2 ani), norma de irigare se micşorează cu 25-30 %.
 
Irigarea viilor se poate efectua prin brazde, aspersiune, picurare, sisteme de irigare subterană şi aerosol, dar cele mai răspândite sunt udarea prin brazde, aspersiune şi prin picurare.
 
Udarea prin brazde se poate efectua pe terenuri bine planificate cu înclinaţie mică, până la 0,0150. Apa se distribuie la sistemul radicular în urma infiltraţiei din brazdelede udare, care se deschidmecanizat între rânduri (2-3 brazde) cu adâncimea de 15-25 cm, lăţimea 30-40 cm şi la distanţă de 50 cm de la butuci în rând.
 
Apa în brazde se distribuie prin intermediul canalelor temporare şi rigolelor de irigare cu ajutorul sifoanelor sau a ţevilor, instalate în faţa fiecărei brazde. Canalele şi rigolele pot fi înlocuite cu conducte transportabile, elastice de tip RT-180, RT-200, RT-250. Poate fi folosit şi irigatorul suspendat cu furtunuri PŞN-165.
 
Udarea prin aspersiune (ploaie artificială). Acolo unde nu este posibilă nivelarea solului, pe terenuri slab planificate, cu soluri lejere, superficial accidentate, se aplică metoda de irigare prin aspersiune. În perioada de vegetaţie udarea prin aspersiune se combină cu stropirea ulterioară a plantelor pentru combaterea bolilor criptogamice.
 
Udarea prin picurare este larg folosită, mai cu seamă în ţările calde cu deficit de apă – Italia, Israel, Krimea (Ukraina), California (SUA), Grecia ş.a., pe terenurile amplasate pe pante, unde alte metode nu pot fi utilizate. Udarea prin picurare asigură utilizarea raţională a apei şi îngrăşămintelor minerale, a forţei de muncă, distribuirea uniformă a apei în zona sistemului radicular şi obţinerea unor recolte mari de struguri.
 
Sistemul de irigare prin picurare include sursa de apă, blocul de distribuire şi control, regulatorul de presiune, conducta subterană, distribuitori şi 1-2 picurătoare la fiecare butuc, amplasate direct pe sol sau la înălţimea de 20 cm. Perfecţionarea sistemelor de irigare prin picurare se efectuează permanent în scopul reducerii cheltuielilor de instalare, a calităţii şi a costului picurătoarelor, desăvârşirii construcţiei filtrelor.
 
Udarea prin aerosol (ceaţă artificială) în condiţiile noastre din motive fitosanitare (răspândirea bolilor criptogamice şi a cancerului bacterian) nu este răspândită.
 
Cultura viţei de vie irigată pune în faţa viticultorului noi cerinţe privind stabilirea suprafeţei de nutriţie, încărcătura butucilor, fertilizarea plantaţiilor, metodelor de lucrare a solului, combatere buruienilor, bolilor şi dăunătorilor.
 
La alegerea terenului pentru înfiinţarea plantaţiei viticole irigate, se vamţine cont de relief şi posibilitatea de a utiliza una din metodele de udare, de amconstrui un sistem de irigare contemporan. Nivelul apelor freatice trebuie să nu depăşească 2,5-3,0 m de la suprafaţănpentru solurile nisipoase, uşoare şi 3-4 m pentru cele argiloase.
 
Direcţia rândurilor viţei de vie trebuie să coincidă cu direcţia brazdelor de udare, suprafaţa de nutriţie se măreşte până la 3,0m între rânduri şi 1,75-2,0m pe rând.
 
În viile irigate, se aplică formarea rapidă a butucilor, care întră pe rod cu 1-2 ani mai înainte. Spalierul se instalează în primul an după plantare. Formele de butuci trebuie să fiemai voluminoase, cu 2-3 tulpini cu înălţimea de 1-1,2m., încărcătura butucilor se măreşte de 1,5 ori.Oatenţie deosebită se atrage efectuării operaţiunilor de îngrijire a butucilor: copcitul, plivitul şi legatul lăstarilor, repartizarea lor raţională în spaţiu, stabilirea nivelului optim al încărcăturii cu struguri, afânarea solului etc. În condiţiile Republicii Moldova rentabilitatea plantaţiilor viticole irigate este foarte înaltă.
 
Bibliografie: GHID PENTRU PRODUCĂTORII DE STRUGURI PENTRU MASĂ
loading ...