PĂSTRAREA MERELOR ÎN CAMERE FRIGORIFICE: Apariția bolilor, conținutul de CO2 și O2

10 nov 2023
Depozitarea fructelor în camere frigorifice cu atmosferă controlată este una dintre cele mai eficiente metode de menținere a calității inițiale a acestora. Factorii cheie, ce determină activitatea vitală a fructelor în perioada după recoltare sunt temperatura, precum și conținutul de oxigen (O2) și bioxid de carbon (CO2) în atmosfera camerei frigorifice. Temperatura scăzută a aerului este principalul și singurul factor de încetinire a metabolismului fructelor pe parcursul perioadei de păstrare. Ca rezultat, se asigură atât păstrarea calității, prin menținerea la un nivel înalt al fermității fructelor, cât și prelungirea termenului de păstrare.
 

Cum evităm apariția bolilor la merele din frigider?

Majoritatea cercetătorilor au ajuns la concluzia că temperaturile optime de păstrare pentru diferite soiuri de măr sunt în diapazonul de 0-4 °C. În același timp, este important de menționat, că în frigider temperatura scăzută poate iniția dezvoltarea opărelii, iar sporirea concentrației de etilenă duce la dezvoltarea bolilor la fructele multor soiuri de măr. În acest context, perioada de păstrare este limitată, din cauza diminuării rapide a calității fructelor.
 
Una din metodele de diminuare a pierderilor cauzate de multe boli fiziologice (inclusiv opăreala) și păstrarea calității fructelor (fermitatea, suculența, prospețimea etc.) poate servi tratarea postrecoltă a acestora cu preparatul Fitomag.
 

Ce este tehnologia Fitomag?

Fitomag este o tehnologie modernă de păstrare şi transportare a fructelor şi legumelor, la baza căreia stă inhibarea sintezei etilenei, care este un hormon de creştere pentru produsele horticole. Tehnologia este foarte simplă şi accesibilă în aplicare, nu necesită investiţii în utilaj sofisticat, pot fi prelucrate orice cantităţi de fructe. Tratarea fructelor depozitate se efectuează în camerele frigorifice ale clienţilor de către specialiști. Tratarea fructelor în camera frigorifică ermetică se efectuează timp de 24 ore. După 24 de ore camera frigorifică se deschide şi se ventilează timp de 15-30 minute. După aceasta produsul urmează a fi păstrat conform tehnologiei obişnuite de păstrare
 

Conținutul și raportul dintre CO2 și O2 în camera frigorifică

Concentrația redusă de O2 și sporită de CO2 în atmosfera camerei frigorifice permite încetinirea substanțială a proceselor de maturare a fructelor, este inhibată biosinteza și acțiunea etilenei, reducând esențial pierderile cauzate de dereglările fiziologice și bolile fungice.
 
Dar este și un dezavantaj: concentrațiile reduse de O2 și sporite de CO2 în camera frigorifică inhibă sinteza substanțelor volatile în fructe. În timpul păstrării îndelungate în camerele frigorifice, fructele multor soiuri pot să nu dezvolte pe deplin gustul și aroma, ceea ce reduce din calitatea producției păstrate.
 
Este important timpul adecvat de coborâre a conținutului de O2 până la 4 %, care nu trebuie să depășească 10 zile, iar pentru soiurile mai exigente (Golden Delicoius, Granny Smith etc.) – maxim 6-7 zile de la începutul încărcării camerei. În practica mondială, se aplică frecvent mediul gazos cu concentrația de 5 % de CO2 și 3 % O2.
 
În urma efectuării numeroaselor cercetări, au fost determinate concentrațiile optime ale gazelor în atmosfera camerei frigorifice pentru fructele de măr. Cele mai utilizate concentrații sunt: 5 % de CO2 și 3 % O2, precum și 3 % de CO2 și 3 % O2.
 
În ultimul timp, însă, o răspândire largă în practica mondială a obținut metoda de păstrare a fructelor în atmosferă cu un conținut hiperscăzut de oxigen, nivelul de O2 fiind redus chiar și până la 0,8 %, ceea ce definește așa numita tehnică ULO (ultra low oxygen) (0,8-1,1 %).
 
Bibliografie: Influența inhibitorului sintezei etilenei Fitomag asupra derulării proceselor de maturare-senescență la fructele de măr. Nicuţă Alexandru.
loading ...