MĂSURILE DE SPRIJIN PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC

21 nov 2023
În 2023, urmare a bunei colaborări dintre asociațiile de profil și instituțiile statului succedate de elaborarea și implementarea mai multor măsuri de sprijin de către Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, fermierii din sectorul zootehnic au beneficiat de diverse măsuri de suport financiar din partea Statului,care au contribuit la stimularea producției și la creșterea competitivității agricultorilor.

De menționat impactul benefic al Consiliilor consultative sectoriale formate pe lângă Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, care reprezintă interesele fermierilor și în baza cărora s-a reușit obținerea unor facilități semnificative pentru întregul sector.
 
A fost modificată modalitatea de subvenționare, fiind introduse subvențiile per kg de lapte. Crescătorii de animale au depus dosarele pentru subvenții post-investiții. A fost acordată compensația parțială a accizei la motorina. Fermierii afectați de crizele din acest an vor beneficia de ajutorul umanitar sub formă de motorină și ajutor financiar. Proiectul Livada Moldovei a fost extins, fiind acum valabil și pentru investițiile în zootehnie. De asemenea, sunt implementate un șir de alte proiecte prin intermediul cărora crescătorii de animale pot beneficia de suport financiar.
 
Subvenții per kg de lapte de vacă
AIPA a recepționat și examinat deja dosarele depuse pentru subvenția per kilogramul de lapte, pentru livrările laptelui de vacă efectuat în perioada 1 noiembrie 2022 – 30 iunie 2023. Potrivit responsabililor, până în 26 noiembrie, toți crescătorii de animale își vor primi subvenția pentru anul în curs.În total, AIPA a recepționat 183 de cereri de acordare a plăților directe per kg de produs.
 
Subvenții per cap de animal
Apelul de recepționare a dosarelor pentru subvenția per cap de animal s-a încheiat în data de 30 septembrie. Cererile sunt în proces de examinare de către AIPA. Au fost recepționate 488 de cereri de solicitare a plăților directe, dintre care 177 pentru bovine (junci), 183 pentru ovine, 126 pentru caprine și 2 pentru cabaline.
 
Subvenții post-investiții
De asemenea, apelul de recepționare a dosarelor pentru subvențiile post-investiție s-a încheiat pe data de 16 noiembrie. Potrivit AIPA, fermierii au solicitat subvenții pentru investiții în exploatații zootehnice (înființarea exploatațiilor zootehnice, construcția și modernizarea lor, dotarea cu tehnică și utilaj tehnologic, cumpărarea animalelor de prăsilă). În total, au fost depuse 297 de cereri.
 
Subvenționarea pe etape
Începând cu 2 noiembrie 2023, fermierii pot obține subvenții pentru activități inclusiv în zootehnic. Valoarea subvenției acordate unui solicitant nu va depăși 15 milioane de lei, iar pentru grupurile de producători agricoli sau cooperativele de întreprinzător, valoarea subvențiilor va fi de până la 25 de milioane de lei. Termenul limită de depunere a cererilor este de până la 14 decembrie 2023.
 
Proiectul AGRI
Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură” (Proiectul AGGRI) va fi lansat în curînd. Printre obiectivele proiectului este și revitalizarea sectorului zootehnic: prin investiții în modernizarea fermelor zootehnice, proiectul își propune să sporească producția de lapte și carne, contribuind astfel la satisfacerea cererii interne și la creșterea veniturilor fermierilor din acest sector.
 
Proiectul AGGRI va fi implementat în perioada 2023-2029 și va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării durabile a sectorului agricol din Republica Moldova. Acesta va contribui la sporirea rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice și va aduce beneficii economice semnificative pentru întreaga țară.
 
În acest sens, asociațiile de profil din sectorul zootehnic și-au exprimat susținerea fermă față de ministrul Vladimir Bolea. 

Ne exprimăm recunoștința și susținerea față de eforturile susținute ale Ministerului Agriculturii în promovarea și dezvoltarea sectorului zootehnic în Republica Moldova. Am fost martori la parteneriatul semnificativ dintre sectorul zootehnic și Ministerul Agriculturii, demonstrat în cadrul Consiliilor consultative de pe lângă minister.
 
Suntem conștienți de provocările cu care se confruntă agricultura noastră, dar dl ministru, Vladimir Bolea a demonstrat o preocupare profundă și un angajament neclintit față de dezvoltarea durabilă a agriculturii noastre.
 
La congresul recent organizat de către două asociațiii, au fost informați membrii acestora cu privire la o rezoluție în care se exprimă nemulțumirea unor agricultori și se solicită demisia ministrului. Dorim să subliniem că demersurile acestui congres nu reflectă voința și poziția majorității asociațiilor și membrilor acestora. Considerăm că demisia domnului ministru Vladimir Bolea ar putea slăbi eforturile noastre comune de a consolida și promova sectorul zootehnic din Moldova.
 
Solicităm ca vocea noastră să fie luată în considerare în mod corespunzător, subliniind că continuarea mandatului domnului ministru – Vladimir Bolea ar consolida stabilitatea și dezvoltarea durabilă a sectorului zootehnic din Moldova, se arată în mesajul asociațiilor
 
 
 
loading ...