ÎMPRUMUTURI CU PORȚIUNE DE GRANT CONDIȚIONAT PENTRU TINERII ANTREPRENORI

23 sep 2022
Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Fondul de Adaptare, vizează stimularea creșterii economice rurale pe scară largă și reducerea sărăciei prin investiții complementare. Obiectivul proiectului este de a permite celor săraci din mediul rural, în special tinerii, femeile și micii fermieri, să își crească capacitatea de producție, rezistența la riscurile economice, de mediu și climatice și a asigura accesul acestora la piețe.

Proiectul își propune finanțarea a aproximativ 70 de cereri până în anul 2027.

UCIP IFAD va urmări respectarea indicatorilor prevăzuți de Proiect: 40% din numărul total de beneficiarii proiectului vor fi femei și 40 %  – tineri.

Aria de implementare: toate localitățile rurale care se află sub controlul Guvernului Moldovei, inclusiv a Unității Teritoriale Autonome din Găgăuzia.

Întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți pot fi eligibile dacă activitatea de afaceri se desfășoară în mediul rural, confirmată pe baza certificatului de înregistrare a subdiviziunii/ a obiectelor impozabile, eliberate de autoritatea publică responsabilă.

Valoarea și limitele pachetului financiar (credit +grant)

Valoarea maximă a pachetului financiar constituie 1.000.000 MDL, care va include o porțiune de grant (40% din valoarea pachetului financiar), dar care nu va depăși 320.000 MDL. Porțiunea de credit nu va depăși 680.000 MDL.

Pachetul financiar individual va fi alocat în MDL sau EUR.

Porțiunea de împrumut va fi rambursată în valuta împrumutului acordat. Banca va acorda finanțarea în EUR în conformitate cu regulile și reglementările stabilite de BNM.

Contribuția beneficiarilor:

Minimum 10% din costul total al proiectului de investiții: în numerar sau bunuri materiale.

Grupul țintă: întreprinderile rurale micro (întreprinderi înregistrate legal) deținute și administrare de tineri până la 40 de ani și/sau de femei (fără limită de vârstă) și îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul Proiectului.

Cerințele de eligibilitate pentru Beneficiarii de grant:

a) sunt înregistrați în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ca subiecți ai activității de antreprenoriat, sub orice formă juridică, și au toate permisele, licențele și aprobările necesare pentru desfășurarea activității de afaceri;
b) mențin evidența contabilă relevantă și prezintă rapoarte financiare standarde în termenele stabilite;
c) se conformează criteriilor stabilite în Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 pentru întreprinderile micro;
d) se conformează actelor legislative și standardelor de protecție a mediului și principiilor de evaluare a impactului asupra mediului;
e) activitatea este bazată pe proprietatea privată, deținută (membri/fondatori) și administrată de cetățeni moldoveni, tineri bărbați până la 40 de ani și/sau femei;
f) suprafața totală a terenurilor deținute și/sau arendate de toți membrii/ fondatorii solicitantului și toate entitățile fondatorilor/ membrilor, nu va depăși 10 hectare.

Activități eligibile

a) Producerea, recoltarea și depozitarea fructelor, pomușoarelor, legumelor, plantelor medicinale și aromatice, semințelor și răsadurilor, culturilor de câmp și strugurilor de masă (cu excepția strugurilor tehnici, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
b) Producerea, recoltarea legumelor în sere și / sau în câmp deschis;
c) Creșterea animalelor, inclusiv achiziționarea animalelor de prăsilă, echipamentelor și utilajelor ;
d) Sortarea, procesarea și ambalarea produselor agricole (cu excepția strugurilor tehnici, tutun, culturilor forestiere și de amenajare a teritoriului);
e) Construcția de depozite de păstrare și depozite frigorifice pentru produse agricole;
f) Agroturism (achiziționarea de animale, echipamente și utilaje necesare dezvoltării fermei în complexul turistic);
g) Altele conexe activităților agricole.

Cheltuieli eligibile:
  1. Pentru porțiunea de grant: Active (mijloace fixe) productive (doar);
  2. Pentru porțiunea de credit: Active productive (mijloace fixe) inclusiv până la 30 % din porțiunea de credit poate fi utilizată pentru capital circulant, servicii, lucrări, transport, legate de investiție. Dacă în costul total al investiției sunt incluse și alte tipuri de cheltuieli, acestea pot fi acoperite prin contribuția beneficiarului.
Important!
  • Resursele TRTP (credit + grant) pot fi utilizate pentru cheltuieli eligibile la valoarea netă (fără TVA);
  • Toate bunurile procurate din resursele TRTP trebuie să fie noi și însoțite de garanția de bună funcționare;
  • Pentru agroturism sunt eligibile: construcția/ reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentelor și utilajelor noi.
Pentru construcția sau reparația spațiilor de producție, depozitelor și halelor agricole etc. – eligibile pentru finanțare vor fi numai materialele de construcție (documentate pe baza estimărilor de cheltuieli (deviz de cheltuieli) emise și aprobate de către specialistul autorizat.

Finanțarea serelor / construcțiilor metalice va fi eligibilă dacă sunt achiziționate de la companii specializate.

Termenul creditului

Minim 12 luni, maxim 8 ani, inclusiv perioada de grație – până la 4 ani.

Perioada de grație se va aplica numai pentru rambursarea principalului, nu și pentru dobânzi.

Pentru a fi eligibil pentru porțiunea de grant, împrumutul trebuie să fie eliberat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Termenul de rambursare a creditului va corespunde cu termenul de recuperare a investiției.

Rata dobânzii

Resursele aferente porțiunii de credit se acordă din resursele proprii ale Băncii, corespunzător rata dobânzii va fi stabilită de Bancă, în conformitate cu politica sa internă.

Pentru detalii despre procedura de aplicare și documentele necesare, accesați linkul.
 
loading ...