AIPA PREZINTĂ REZULTATELE PRIMULUI APEL AL PROIECTULUI AGGRI

22 mai 2024
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a finalizat procesul de recepționare a cererilor pentru granturi oferite de proiectul AGGRI.
 
Astfel, în perioada 15.01- 17.05.2024 au fost depuse, în cadrul proiectului AGGRI, 31 de dosare de solicitare a granturilor de către producătorii din sectorul zootehnic (bovine pentru lapte). În rezultatul recepționării dosarelor depuse, valoarea totală a granturilor solicitate de aplicanți este de peste 21 mil. dolari SUA, iar valoarea totală a investițiilor ar constitui peste 47 mil. dolari SUA.
 
Reamintim că, valoarea maximă a unui grant este de 1️ milion de dolari SUA, însă nu mai mult de 50% din valoarea investiției eligibile. Printre investițiile eligibile se numără construcția sau modernizarea exploatațiilor zootehnice, dotarea exploatațiilor cu tehnică sau utilaje, dotarea exploatațiilor cu unitate de procesare a furajelor, achiziționarea animalelor de prăsilă și investiții în eficiența energetică a exploatației (stație de biogaz și panouri fotovoltaice).
 
AIPA dă asigurări că, în termeni proximi, va efectua controlul administrativ a cererilor depuse și ulterior va transmite spre evaluare Comisiei de Evaluare și Selectare. Granturile vor fi acordate, pe bază de concurs aplicanților care vor acumula cel mai mare punctaj.
loading ...