GRANTURI PENTRU ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURA CONSERVATIVĂ

12 sep 2023
Pentru a contribui la dezvoltarea Agriculturii Conservative (AC) în Moldova, UCIP IFAD va selecta o instituție de cercetare agricolă care va acționa ca prestator de servicii și va contribui cu personalul și facilitățile sale la implementarea, sub îndrumarea și supravegherea generală a UCIP, la activitățile legate de cercetarea AC.
 
Asistența UCIP va fi sub formă de grant pentru finanțarea unor activități precum cercetarea AC, achiziția de utilaje AC, echipamente sau servicii de laborator de sol și înființarea loturilor demonstrative de AC.
 
Solicitanții eligibili pentru finanțare:
  • Solicitantul trebuie să fie o instituție de cercetare științifică agricolă înregistrată și/sau o universitate de stat strâns legată de agricultură.
  • Beneficiarul trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate.
 
Activități eligibile, cheltuieli și valoarea maximă a grantului
 
Durata contractului de grant este 2023-2026. Valoarea maximă totală a sprijinului prin grant este de 300.000 USD, care este împărțită în patru compartimente, după cum urmează:
 
(1) Activitate de cercetare în Agricultura Conservativă cu valoarea maximă a grantului de 120.000 USD. Perioada de implementare a activității de cercetare subvenționate este până la sfârșitul anului 2026.
 
(2) Utilaj/echipament AC cu sumă maximă de grant de 100.000 USD. Aceasta poate include următoarele utilaje și echipamente:
  • Semănătoare no-till sau strip-till
  • Cizel/ scarificator
  • Tocător de resturi vegetale
  • Stropitoare
  • Stație meteo
  • echipamente GSP pentru utilaje agricole
  • Echipamente pentru măsurarea densității solului
 
Solicitantul trebuie să propună și să justifice o listă de utilaje/echipamente necesare pentru AC.
 
(3) Înființarea sau modernizarea laboratorului propriu de analiză a solului cu valoarea maximă a grantului de 30.000 USD. Proiectul va acoperi costurile echipamentelor și inputurilor necesare funcționării laboratorului de testare a solului. Alternativ, dacă înființarea unui laborator intern nu este fezabilă, proiectul poate acoperi costul testelor de sol produse de un laborator extern. Aceste două opțiuni pot fi implementate și în paralel.
 
(4) Funcționarea eficientă a unui lot demonstrativ dedicat Agriculturii Conservative cu valoarea maximă a grantului de 50.000 USD. Lotul demonstrativ va fi deschis pentru studenți și fermieri (cu accent pe fermierii mici, femei și tineri) în scopul schimbului de cunoștințe.
loading ...