GRANT PENTRU EOLIENE ȘI PANOURI SOLARE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE IRIGARE

11 jan 2023
Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova a lansat un apel de granturi destinat Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI), pentru achiziționarea instalațiilor eoliene și panourilor solare fotovoltaice pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile în procesul de pompare și distribuție a apei pentru irigare.

În procesul de pregătire a cererii de finanțare, solicitantul va ține cont de următoarele aspecte:
 • Instalațiile eoliene și panourile solare fotovoltaice incluse în propunerea de finanțare trebuie să aibă o putere instalată de până la 200 kW, dar nu mai mare decât puterea contractată cu furnizorul;
 • Instalația trebuie să fie prevăzută pentru conectarea la rețeaua electrică şi să funcționeze în mod paralel şi sincron cu aceasta;
 • Capacitățile instalate cumulate ale instalațiilor eoliene și panourilor solare fotovoltaice care sunt racordate la aceeași rețea electrică nu trebuie să depășească 5% din valoarea sarcinii maxime înregistrate pe parcursul anului precedent. Până la semnarea acordului de grant,
Informații despre grant
PCRR anticipează acordarea a aproximativ 1,600,000 MDL pentru finanțarea apelului de grant. Se anticipează faptul că suma fiecărui grant nu va depăși 400,000 MDL sau 30% din valoarea totală a investiției în surse regenerabile de energie, însă suma finală va depinde de activitățile prezentate în cererea de solicitare a grantului și de rezultatul obținut în urma negocierii finale, respectiv suma poate fi mai mică sau mai mare decât cea specificată mai sus.

Contribuțiile solicitantului și a părților terțe
În scopul demonstrării angajamentului față de activitate, este necesară o contribuție din partea solicitantului de cel puțin 70% din valoarea totală a activității. Contribuțiile potențialilor beneficiari ar putea fi prezentate în numerar sau în natură (de exemplu, echipamente, materiale noi, cofinanțarea activităților propuse etc.) și pot propune, de asemenea, idei de cofinanțare din partea terților din sectorul public sau privat (contribuții din fondurile altor proiecte USAID nu sunt eligibile).

Cerințe minime de eligibilitate
 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați în calitate de entitate juridică în baza Legii Nr. 171 din 09 iulie 2010 cu privire la Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații;
 • Solicitanți trebuie să dispună de experiența administrării unui sistem centralizat de irigare de cel puțin 2 ani calendaristici de la data emiterii solicitării de finanțare;
 • Solicitanții pot depune o singură cerere per organizație primară în cadrul acestei solicitări de finanțare;
 • Solicitanții trebuie să dea dovadă de o bună gestionare sub formă de politici și proceduri financiare, administrative și tehnice și să prezinte un sistem de controale interne care asigură integritatea activelor; protecția împotriva fraudei, a risipei și abuzului; și să susțină realizarea scopurilor și obiectivelor programului. PCRR va evalua această abilitate prioritar acordării grantului;
 • Pentru orice sumă a grantului care rezultă din prezenta solicitare și care este în altă formă decât în natură sau în cazul în care echivalentul monetar al grantului în monedă locală este echivalent cu 25,000 dolari SUA sau mai mult, solicitanții vor fi obligați să prezinte Numărul Unic de Identificare a Entității (UEI) prealabil semnării acordului de grant. Dacă solicitantul dispune deja de numărul UEI, acesta trebuie să fie inclus în solicitare. În caz contrar, solicitanții vor fi obligați să obțină numărul UEI înainte ca grantul să fie alocat. PCRR va acorda asistență solicitanților care au ajuns cu succes la această etapă în acest proces și va oferi instrucțiunile necesare pentru obținerea acestuia. Mai multe informații despre numărul UEI puteți găsi aici.
 • PCRR va colabora cu solicitantul selectat pentru a elabora un plan de marcare și branding care va fi anexat la acordul de grant.
 • Beneficiarii selectați vor fi obligați să transmită datele de monitorizare și evaluare în momentul acordării grantului și periodic pe parcursul desfășurării proiectului până în luna octombrie 2027. Datele necesare vor varia în funcție de fiecare grant și vor fi explicate fiecărui beneficiar înainte de acordarea grantului.
 • Beneficiarii selectați vor fi obligați să implementeze măsuri relevante de atenuare a mediului în conformitate cu un document prescris ca parte a acordului de finanțare. PCRR poate solicita achiziționarea de materiale adecvate (cum ar fi echipamentele de protecție personală, coșuri pentru deșeuri/reciclare etc.) ca parte a contribuției beneficiarului. Beneficiarii trebuie să se angajeze să-și implementeze practicile comerciale într-o manieră ecologică și să respecte standardele internaționale și locale.
 • Grupurile religioase și comunitare beneficiază de oportunități egale de finanțare în conformitate cu stipulările impuse de ADS 303.3.28, cu excepția organizațiilor religioase ale căror obiective susțin demersuri discriminatorii și religioase și al căror obiectiv principal al activității de grant este de natură religioasă.
Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la această solicitare expediind întrebările până la 26 ianuarie 2023 la adresa: mda-rcra-grants@chemonics.md . Pentru a asigura un proces corect și transparent, rugăm ca toată comunicarea să se facă doar prin email, și nu prin telefon.

AUAI va trebui să solicite avizul de racordare de la operatorul de sistem: S.A. RED NORD sau ICS Premier Energy Distribution.

Pentru mai multe detalii accesați: https://drive.google.com/
 
loading ...