PROPUNERE PRIVIND ELABORAREA UNUI PROGRAM NAȚIONAL ÎN DOMENIUL REDUCERII CONCENTRAȚIEI DE CARBON DIN ATMOSFERĂ

30 sep 2022
Savanții de la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” din Bălți susțin că țara noastră are nevoie de un program național de cercetare în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră prin fixarea lor în procesul de fotosinteză a plantelor concomitent cu sechestrarea carbonului în sol. 

Ideea a fost lansată la o conferință internațională recentă de doctorul habilitat, profesorul cercetător Boris Boincean, directorul ICCC „Selecția”, în contextul efectuării unei prezentări cu tema „Științele fundamentale în relație cu managementul solului în agricultură – soluție pentru reducerea și adaptarea la schimbările climatice”.

Plantele contribuie la reducerea încălzirii globale prin intermediul procesului de fotosinteză, iar dovadă servesc fluctuațiile sezoniere ale concentrației de bioxid de carbon în atmosferă.

Astfel, împădurirea și menținerea solului arabil în permanență acoperit cu vegetație este o tehnologie importantă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Această afirmație este confirmată prin extinderea pe larg la nivel global, inclusiv în Republica Moldova, a sistemului conservativ de agricultură, din care face parte și tehnologia No-till de lucrare a solului.

Acumularea carbonului în sol, vegetație și mlaștini pentru reducerea conținutului de această componentă din atmosferă constituie un aspect ce necesită a fi studiat de științele fundamentale. Or, acumularea carbonului în sol, vegetație și mlaștini oferă o multitudine de beneficii, dintre care cele mai importante sunt atenuarea încălzirii globale, sporirea productivității culturilor agricole, îmbunătățirea calității apei și a accesibilității ei pentru plante, ameliorarea calității aerului, creșterea biodiversității etc.

Concentrația de bioxid de carbon în atmosferă s-a mărit din 1750 până în 2020 cu 149 de procente. Cauzele principale ale acestei creșteri sunt includerea terenurilor agricole în circuitul arabil și arderea combustibilului.
loading ...