UCIP IFAD acordă granturi pentru adaptarea sistemelor de producere agricolă la schimbările climaterice. Cum le puteți obține, aflați AICI

23 aug 2022
UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climaterice.

Granturile pentru rambursarea parțială a investițiilor sunt oferite după cum urmează:
  • Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar;
  • Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.
Programul de granturi este implementat în perioada 2020-2023 până la epuizarea resurselor financiare disponibile.

Solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:
  • sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale controlate de autoritățile din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
  • mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
  • au cel puțin un an de experiență în domeniu;
  • suprafața terenului deținut în proprietate și/sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
  • cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate și/sau arendă cumulativ max. 25 ha.;
  • posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
  • nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenței datoriilor la bugetul de stat, solicitanți de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eșalonarea acestora;
  • dispun de mijloace financiare suficiente pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea grantului indicată.
Apelul de granturi va fi deschis începând cu 09 august 2021 și pe parcursul anului 2022 până la epuizarea resurselor financiare.

Doritorii sunt informați că pot depune cererile de finanțare până sau după ce bunurile au fost procurate. Pentru rambursare sunt eligibile bunurile procurate după data de 14 august 2020.

Pentru mai multe detalii, accesați linkul.

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.
 

UCIP IFAD acordă granturi pentru adaptarea sistemelor de producere agricolă la schimbările climaterice. Cum le puteți obține, aflați AICI

UCIP IFAD acordă granturi pentru adaptarea sistemelor de producere agricolă la schimbările climaterice

Cum le puteți obține, aflați AICI

UCIP IFAD acordă granturi pentru adaptarea sistemelor de producere agricolă la schimbările climaterice. Cum le puteți obține, aflați AICI

loading ...