CUM ALEGEM CARTOFII BUNI DE PLANTAT. Ce facem pentru a evita „stricarea” materialului semincer

01 feb 2023
Când vine vorba de obținerea unei producții bune de cartofi, o condiție care nu trebuie subestimată este calitatea materialului de plantare utilizat. Diferența de recoltă care reduce productivitatea în toate sistemele de producție a cartofului este atribuită calității slabe a materialului semincer.

​Materialul utilizat la înființarea culturilor de cartof este important din mai multe motive: determină, în mare măsură, randamentul culturii; este vehiculul prin care soiurile de cartof ameliorate și soiurile native sunt diseminate și conservate; este un instrument strategic pentru asigurarea diversității genetice a unei țări și a suveranității, prin creșterea productivității.

Tuberculii de cartof pot fi considerați și utilizați ca material de plantare de înaltă calitate atunci când îndeplinesc condițiile de:
  1. stare fitosanitară: contaminarea cu boli și dăunători trebuie să fie sub un prag predefinit prin norme tehnice legiferate, standarde de certificare;
  2. stare fiziologică adecvată: au suficientă maturitate, umiditate și energie pentru a încolți și pentru a permite creșterea unei plante viguroase;
  3. stare fizică adecvată: materialul de plantat trebuie să fie calibrat și sortat pentru a asigura o plantare uniformă și o normare economică; trebuie să se asigure integritatea acestuia, să nu prezinte tăieturi, lovituri, corpuri străine, materiale inerte;
  4. puritate genetică: materialul nu este amestecat cu alte soiuri. Ca specie înmulțită vegetativ, sănătatea și starea fiziologică a materialului semincer sunt esențiale pentru că, ceea ce se găsește în tuberculii pentru sămânță este transferat în cultură; aceste condiții esențiale pot fi asigurate prin utilizarea cartofului pentru sămânță certificat, liber de boli și dăunători.
De ce se strică cartofii. Cauze și consecințe

Degenerarea fitosanitară a cartofului pentru sămânță se manifestă prin creșterea incidenței și/sau severității atacului agenților patogeni, având drept consecință reducerea randamentului și calității producției de tuberculi.
Degenerarea virotică este cauzată de agenți patogeni din categoria virusurilor (virusul răsucirii frunzelor, virusurile Y, A, M și S ale cartofului) care produc boli virotice ce pot conduce la diminuări ale producției de cartof de până la 80%.

Starea fiziologică a materialului de plantat poate fi afectată și de temperaturile ridicate din timpul vegetației și din perioada de păstrare, atunci când poate apărea fenomenul de degenerare fiziologică.

Această formă de degenerare se manifestă fie prin formarea colților filoși, fie prin incapacitatea tuberculilor de a forma colți, ceea ce duce la pierderea capacității de a forma plante cu potențial productiv ridicat. Ca urmare a degenerării fitosanitare și fiziologice, consecință a imposibilității combaterii bolilor virotice și bacteriene și a schimbărilor climatice, asigurarea calității cartofului pentru sămânță din categorii biologice superioare se poate realiza prin utilizarea tehnologiilor rapide de multiplicare „in vitro” și obținerea minituberculilor în spații protejate insectproof.

Ce facem să nu se strice materialul semincer

Pentru gestionarea degenerării materialului semincer în cultura cartofului este necesar să se realizeze o integrare a unor măsuri de maximă importanță:
  • utilizarea soiurilor tolerante la organismele patogene care pot provoca degenerarea, ceea ce presupune evaluarea soiurilor existente, precum și ameliorarea și diseminarea de noi soiuri cu toleranță ridicată;
  • managementul materialului semincer, care presupune recunoașterea și îmbunătățirea sistemelor de producere a cartofului pentru sămânță;
  • achiziționarea cartofului pentru sămânță certificat, sănătos, obținut în afara fermei, ceea ce presupune îmbunătățirea sistemelor formale de obținere a cartofului pentru sămânță, pentru a produce și distribui material semincer certificat, din soiurile și în cantitățile potrivite, în timp util și la prețul corespunzător.
Se impune necesitatea concentrării eforturilor de îmbunătățire a stării de sănătate a cartofului pentru sămânță prin integrarea utilizării materialului săditor certificat, cu folosirea soiurilor tolerante la boli și a instrumentelor de management la fermă. Managementul integrat al culturii poate prelungi, de asemenea, starea bună de sănătate a culturilor de cartof obținute prin utilizarea materialului semincer certificat, care altfel ar fi diminuată din cauza potențialelor infecții rapide din câmpurile învecinate.

În contextul schimbărilor climatice, a globalizării tehnologiilor de cultivare şi a circulaţiei materialului semincer, incidenţa bolilor şi dăunătorilor emergenţi şi pericolul reducerii biodiversităţii a crescut mult la cultura cartofului. Pentru evitarea acestor pericole este necesară utilizarea în sistemul de producere a cartofului pentru sămânţă a unui conveier de soiuri adecvat zonei ecologice şi a scopurilor de folosinţă, precum şi obligativitatea utilizării cartofului pentru sămânță certificat, factori esenţiali în asigurarea unor culturi şi a unor producţii de calitate.

Dezvoltarea sectorului de producere a cartofului pentru sămânță trebuie să fie o preocupare majoră a guvernului, a agențiilor de dezvoltare, a organizațiilor de producători și a unităților de cercetare.

Bibliografie: Nina Bărăscu, revista Cartoful în România, 2022.
loading ...